Organització
de projectes

Qui els pot organitzar?

Els projectes els pot organitzar qualsevol entitat educativa en el més ampli àmbit (esport, integració social, educació en el lleure, formacions professionals, educació secundària…) motivada en la coordinació i la participació d’un projecte amb uns clars objectius.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Erasmus+ és un programa on podeu consultar les bases de com poder organitzar un projecte.

A OpenEurope estem convençuts que tota entitat o associació té la possibilitat d’obrir la porta a noves oportunitats per reactivar la seva activitat, millorar-la o enriquir-la. Per a ajudar-vos a fer que això sigui una realitat us ajudem a preparar i gestionar els projectes per a joves.

QUÈ ES NECESSARI?

PRIMER REQUISIT

Un dels requisits més importants del projecte és la necessitat del domini de l’anglès, ja que és la llengua vincle entre tots els països involucrats en els programes Erasmus+.

SEGON REQUISIT

Els projectes han de estar fets amb una estructura clara, on els objectius i els resultats que es vulguin obtenir quedin esmentats. Cada apartat ha de tenir dates de venciment o dates clau per tal de poder preveure la durada en l’execució pràctica del projecte.

TERCER REQUISIT

Abans del procés de redacció pròpiament dit, les associacions internacionals han d’establir-se amb una clara divisió de tasques i responsabilitats. Per a fer-ho, és necessari buscar ONG, associacions, escoles o centres educatius d’arreu d’Europa que vulguin assolir uns objectius semblants al projecte que es vol coordinar inicialment. S’aconsella abans de participar com a entitat coordinadora de qualsevol projecte, haver estat entitat participant en projectes anteriors per tal de tenir més experiència a l’hora de voler desenvolupar un projecte des dels inicis. És interessant participar en diferents projectes, no com a coordinador sinó com a soci, per tal de poder conèixer altres entitats i associacions i poder establir relacions internacionals per tal de poder coordinar junts projectes futurs.