info extra cursos soc

Duració total del curs
Descripció
Inclosos els mòduls:
  • Prevenció de riscos laborals (30 h).
  • Inserció laboral i sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere (10 h).
Requisits