Parenting 4 Youth

2019-1-UK01-KA205-060936

Descripció del projecte

L’abandomanet escolar prematur i el baix rendiment acadèmic és una prioritat de l’agenda Europa 2020, en termes referents als problemes de la pobresa i l’exclusió social. La falta d’apego precoç és la base de la resistència emocional i d’altres factors que contribueixen a l’abandonament escolar i l’exclusió social.

Els experts afirmen que la teoria de l’apego consolida que un fort apego emocional i física per menys un cuidador és fonamental pel desenvolupament personal. Tenint en compte això, els socis han identificat la necessitat d’abordar aquest aspecte sensible de l’educació mitjançant la creació de un recurs de millors pràctiques de formació no formal per la conscienciació dels pares i suport als jóves. Els socis desenvolupen uns recursos de formació de bones pràctiques (BPTR), que estableix sinergies entre els socis de diferents orígens culturals, que treballen en diferents camps d’educació, de formació i joventut.

El BPTR serà útil per aquells que treballin en l’educació superior, el treball amb joves, l’educació escolar i en un entorn relacionat amb la salut i la joventut. Aquest recurs inclourà una avaluació exhaustiva de les diferents pràctiques intercanviades i explotades durant la vida del projecte. Amb aquesta finalitat, s’organitzarà internacionalment tallers en cada país on els socis aprendran noves estratègies i tècniques per utilitzar al retorn amb la gent jove en les seves activitats habituals.

Objectius del projecte

El seu objectiu és abordar aquesta qüestió des d’una perspectiva transversal, incloent diferents tipus d’organitzacions amb diferents coneixements i àmbits d’actuació.

Descripció del projecte

L’abandomanet escolar prematur i el baix rendiment acadèmic és una prioritat de l’agenda Europa 2020, en termes referents als problemes de la pobresa i l’exclusió social. La falta d’apego precoç és la base de la resistència emocional i d’altres factors que contribueixen a l’abandonament escolar i l’exclusió social.

Els experts afirmen que la teoria de l’apego consolida que un fort apego emocional i física per menys un cuidador és fonamental pel desenvolupament personal. Tenint en compte això, els socis han identificat la necessitat d’abordar aquest aspecte sensible de l’educació mitjançant la creació de un recurs de millors pràctiques de formació no formal per la conscienciació dels pares i suport als jóves. Els socis desenvolupen uns recursos de formació de bones pràctiques (BPTR), que estableix sinergies entre els socis de diferents orígens culturals, que treballen en diferents camps d’educació, de formació i joventut.

El BPTR serà útil per aquells que treballin en l’educació superior, el treball amb joves, l’educació escolar i en un entorn relacionat amb la salut i la joventut. Aquest recurs inclourà una avaluació exhaustiva de les diferents pràctiques intercanviades i explotades durant la vida del projecte. Amb aquesta finalitat, s’organitzarà internacionalment tallers en cada país on els socis aprendran noves estratègies i tècniques per utilitzar al retorn amb la gent jove en les seves activitats habituals.

Objectius del projecte

El seu objectiu és abordar aquesta qüestió des d’una perspectiva transversal, incloent diferents tipus d’organitzacions amb diferents coneixements i àmbits d’actuació.