Applying Arts

2019-1-LT01-KA204-060488

Descripció del projecte

El projecte Erasmus + “Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness” aporta la capacitat de 6 organitzacions – 2 ONG, 2 proveïdors de formació privada, una universitat i un organisme públic, amb diferents coneixements i experiència en els àmbits de l’educació formal i no formal de Lituània, Bulgària, Espanya, Itàlia, els Països Baixos i Turquia.

L’objectiu del projecte és fomentar l’ús creatiu de la literatura i les belles arts a l’educació no formal i informal i proporcionar als educadors d’adults i als professionals de la formació una metodologia pràctica i d’instruments per aplicar-los al procés educatiu.

El grup destinatari directe són els educadors (professors, instructors), tutors que treballen a l’esfera de l’educació d’adults formal, no formal i informal, professionals dels recursos humans, instructors i mentors, proveïdors de capacitació formal i no formal. A més, el projecte donarà suport als estudiants adults que vulguin iniciar una carrera en un àmbit diferent o emprendre un nova empresa.

Objectius del projecte

  1. Desenvolupar una metodologia i un manual de ToT per a l’ús creatiu de les arts en l’educació no formal i informal
  2. Millorar les competències i els coneixements dels formadors d’adults, els educadors, els professionals dels recursos humans, els empresaris i els estudiants adults en general sobre la manera d’utilitzar les arts per estimular la creativitat i la innovació
  3. Millorar les capacitats dels professionals de la formació i els estudiants adults per impulsar la intel·ligència emocional en les solucions de negocis quotidians i presa de decisions.
  4. Crear una xarxa no formal de professionals en l’àmbit de l’educació no formal i informal per augmentar el suport internacional i l’intercanvi d’experiències i lliçons apreses en aquest camp.
  5. Promoure la cooperació intersectorial i transnacional entre els països associats i els centres d’educació i capacitació de l’educació formal, no formal i informal.

Descripció del projecte

El projecte Erasmus + “Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness” aporta la capacitat de 6 organitzacions – 2 ONG, 2 proveïdors de formació privada, una universitat i un organisme públic, amb diferents coneixements i experiència en els àmbits de l’educació formal i no formal de Lituània, Bulgària, Espanya, Itàlia, els Països Baixos i Turquia.

L’objectiu del projecte és fomentar l’ús creatiu de la literatura i les belles arts a l’educació no formal i informal i proporcionar als educadors d’adults i als professionals de la formació una metodologia pràctica i d’instruments per aplicar-los al procés educatiu.

El grup destinatari directe són els educadors (professors, instructors), tutors que treballen a l’esfera de l’educació d’adults formal, no formal i informal, professionals dels recursos humans, instructors i mentors, proveïdors de capacitació formal i no formal. A més, el projecte donarà suport als estudiants adults que vulguin iniciar una carrera en un àmbit diferent o emprendre un nova empresa.

Objectius del projecte

  1. Desenvolupar una metodologia i un manual de ToT per a l’ús creatiu de les arts en l’educació no formal i informal
  2. Millorar les competències i els coneixements dels formadors d’adults, els educadors, els professionals dels recursos humans, els empresaris i els estudiants adults en general sobre la manera d’utilitzar les arts per estimular la creativitat i la innovació
  3. Millorar les capacitats dels professionals de la formació i els estudiants adults per impulsar la intel·ligència emocional en les solucions de negocis quotidians i presa de decisions.
  4. Crear una xarxa no formal de professionals en l’àmbit de l’educació no formal i informal per augmentar el suport internacional i l’intercanvi d’experiències i lliçons apreses en aquest camp.
  5. Promoure la cooperació intersectorial i transnacional entre els països associats i els centres d’educació i capacitació de l’educació formal, no formal i informal.