Arte-D

2020-1-ES02-KA205-015598

Descripció del projecte

ArteD és una iniciativa que neix de la necessitat identificada per tres organitzacions juvenils de diferents països europeus de millorar el treball juvenil I potenciar la seva capacitat per convertir-se en una eina d’inclusió social i en un mitjà d’expressió artística.

La pandèmia del COVID 19 també ha demostrat que els joves estan molt apegats a les noves tecnologies i són capaços de treure el màxim profit d’elles i utilitzar-les en una amplia gama de camps.

De la mateixa manera, l’art ha demostrat tenir un paper essencial en la nostra societat, sent una forma d’expressió cultural, d’expressió personal i inclús una eina essencial per a la salut mental. La fusió d’aquests dos camps són com a resultat el concepte d’art digital, es encara un terreny per descobrir, un disciplina activa, la creença en un mateix i la potenciitització del treball dels joves com a motors per millorar la inclusió social en al joventut.

Objectius del projecte

  • La formació de treballadors juvenils en noves tècniques i estratègies per treballar amb els NEET, per promoure la inclusió social i l’accés al món del treball a través de l’expressió artística amb els nous formats digitals.
  • Revaloritzar el potencial artístic i creatiu del joves, en un context en el que les tendències educatives, l’oci i el treball de les noves generacions van de la mà d’una revolució tecnològica i digital.

Resultats del projecte

  • KIT de formació online per a treballadors juvenils – que es basarà en un conjunt d’Insignies Obertes per a la validació de les competències dels treballadors juvenils en contextos no formals i informals.
  • Un joc d’entrenament online per a Joves Artístes Digitals.

Descripció del projecte

ArteD és una iniciativa que neix de la necessitat identificada per tres organitzacions juvenils de diferents països europeus de millorar el treball juvenil I potenciar la seva capacitat per convertir-se en una eina d’inclusió social i en un mitjà d’expressió artística.

La pandèmia del COVID 19 també ha demostrat que els joves estan molt apegats a les noves tecnologies i són capaços de treure el màxim profit d’elles i utilitzar-les en una amplia gama de camps.

De la mateixa manera, l’art ha demostrat tenir un paper essencial en la nostra societat, sent una forma d’expressió cultural, d’expressió personal i inclús una eina essencial per a la salut mental. La fusió d’aquests dos camps són com a resultat el concepte d’art digital, es encara un terreny per descobrir, un disciplina activa, la creença en un mateix i la potenciitització del treball dels joves com a motors per millorar la inclusió social en al joventut.

Objectius del projecte

  • La formació de treballadors juvenils en noves tècniques i estratègies per treballar amb els NEET, per promoure la inclusió social i l’accés al món del treball a través de l’expressió artística amb els nous formats digitals.
  • Revaloritzar el potencial artístic i creatiu del joves, en un context en el que les tendències educatives, l’oci i el treball de les noves generacions van de la mà d’una revolució tecnològica i digital.

Resultats del projecte

  • KIT de formació online per a treballadors juvenils – que es basarà en un conjunt d’Insignies Obertes per a la validació de les competències dels treballadors juvenils en contextos no formals i informals.
  • Un joc d’entrenament online per a Joves Artístes Digitals.