Co-Education in Green

2020-1-LT01-KA204-077953

Descripció del projecte

El projecte Co-education in Green busca promoure una educació ambiental comunitària a través de l’aprenentatge basat en projectes. Va dirigit a educadors d’adults, però compta amb la participació dels estudiants, inclosos els que tenen necessitats especials, i la comunitat educativa local. Els principals destinataris són els educadors d’adults, els estudiants adults, especialment aquells amb necessitats especials, i la comunitat educativa, ja que el projecte s’enfoca en enfortir les competències en educació comunitària, problemes ambientals i accessibilitat per persones amb necessitats especials, així com habilitats de lideratge i motivació.

S’espera que el projecte tingui un impacte en les comunitats locals involucrades, però que els seus resultats arribin també a nivell regional, nacional i internacional. El projecte fomentarà la cooperació internacional per la transferència de coneixements i experiències relacionades amb la co-creació d’espais verds compartits, i establirà una xarxa sostenible d’actors que treballen amb la transformació d’espais cap a zones més verdes, que aborden els diferents problemes que enfronten les comunitats en relació al seu entorn natural i la inclusió social.

L’enfocament pedagògic de l’aprenentatge comunitari no formal busca promoure valors de no discriminació, ciutadania activa, integració en el context de la diversitat i protecció del medi ambient natural.

Objectius del projecte

 • Donar eines als educadors d’adults per que es converteixin en líders a les seves comunitats locals.
 • Promoure projectes cooperatius de transformació d’espais compartits en àrees més verdes i accessibles, fomentant la inclusió social, els valors comuns i la participació, així com per afrontar els problemes ambientals.

Resultats del projecte

 • Metodologia de creació d’espais verds compartits i procediments d’implementació.
 • Kit de capacitació online, per millorar les competències i habilitats dels educadors en matèria d’educació cooperativa orientada al medi ambient per mitjà de la transformació col·laboradora d’espais compartits en àrees verdes accessibles.
 • Manual per educadors d’adults i centres educatius sobre com co-crear jardins multi sensorials per adults amb necessitats especials.
 • El resultat inclourà la organització d’un esdeveniment de co-creació d’un jardí multi sensorial en tots els països socis.

Descripció del projecte

El projecte Co-education in Green busca promoure una educació ambiental comunitària a través de l’aprenentatge basat en projectes. Va dirigit a educadors d’adults, però compta amb la participació dels estudiants, inclosos els que tenen necessitats especials, i la comunitat educativa local. Els principals destinataris són els educadors d’adults, els estudiants adults, especialment aquells amb necessitats especials, i la comunitat educativa, ja que el projecte s’enfoca en enfortir les competències en educació comunitària, problemes ambientals i accessibilitat per persones amb necessitats especials, així com habilitats de lideratge i motivació.

S’espera que el projecte tingui un impacte en les comunitats locals involucrades, però que els seus resultats arribin també a nivell regional, nacional i internacional. El projecte fomentarà la cooperació internacional per la transferència de coneixements i experiències relacionades amb la co-creació d’espais verds compartits, i establirà una xarxa sostenible d’actors que treballen amb la transformació d’espais cap a zones més verdes, que aborden els diferents problemes que enfronten les comunitats en relació al seu entorn natural i la inclusió social.

L’enfocament pedagògic de l’aprenentatge comunitari no formal busca promoure valors de no discriminació, ciutadania activa, integració en el context de la diversitat i protecció del medi ambient natural.

Objectius del projecte

 • Donar eines als educadors d’adults per que es converteixin en líders a les seves comunitats locals.
 • Promoure projectes cooperatius de transformació d’espais compartits en àrees més verdes i accessibles, fomentant la inclusió social, els valors comuns i la participació, així com per afrontar els problemes ambientals.

Resultats del projecte

 • Metodologia de creació d’espais verds compartits i procediments d’implementació.
 • Kit de capacitació online, per millorar les competències i habilitats dels educadors en matèria d’educació cooperativa orientada al medi ambient per mitjà de la transformació col·laboradora d’espais compartits en àrees verdes accessibles.
 • Manual per educadors d’adults i centres educatius sobre com co-crear jardins multi sensorials per adults amb necessitats especials.
 • El resultat inclourà la organització d’un esdeveniment de co-creació d’un jardí multi sensorial en tots els països socis.