Count Me In

Inici / Projectes

nom llarg

Descripció del projecte

Europa ha estat sempre pionera en idees innovadores. “Si escollim el camí de la innovació… hem de fixar-nos en la gent, els llocs i els processos” (European Political Strategy Centre Strategic Notes,2017).

Fixant-nos en la gent, cal tenir en compte que cada persona hauria de tenir millors oportunitats i rebre ajuda i suport en situacions difícils o d’exclusió social. És una estratègia en la que tots hi sortim guanyant, ja que promou el desenvolupament personal i professional de cada individu i, alhora, fa prosperar el conjunt de la societat. En aquest context, es de vital importància millorar les oportunitats d’aprenentatge per a adults poc qualificats, especialment aquells que pertanyen a grups vulnerables, como ara els joves o persones amb necessitats especials, ja que son els que pateixen una major estigmatització i exclusió del sector de la població considerat ‘treballador’.

El desenvolupament d’habilitats i competències millorarà el seu nivell i qualitat de vida així com les oportunitats per a ser inclòs a la societat. El projecte Count Me In està adreçat a tractar aquesta problemàtica a través d’uns objectius clars i concrets:

Objectius del projecte

Donar suport al desenvolupament d’una oferta d’aprenentatge de qualitat en el camp de l’educació d’adults centrant-se en els resultats i la responsabilitat i autonomia de l’alumne.

Promoure l’ús de la tecnologia en els processos de participació educativa i civil.

Proporcionar a totes les parts interessades (estudiants adults, centres educatius, organitzacions civils, responsables de la presa de decisions…) accés a eines d’ensenyament / aprenentatge innovadores a través de la plataforma SMART;

Fomentar la cooperació internacional de les organitzacions actives en el camp de l’educació d’adults i la participació civil, centrant-se en la inclusió activa dels joves i les persones amb necessitats especials.

Resultats del projecte

Disseny d’una plataforma SMART, un recurs educatiu obert;

Disseny i implementació d’una formació i d’un curs online per a educadors d’adults per tal de millorar les seves competències digitals i professionals;

Disseny d’un curs online i organització de programes pilot als països socis dirigits a joves i persones amb necessitats especials per millorar les seves habilitats digitals i alfabetització cívica per poder fer canvis ‘SMART’;

Millorar l’atractiu i l’accés a noves trajectòries professionals en el camp de les tecnologies digitals i el desenvolupament comunitari sostenible per als grups desfavorits.

Dr. Michael Brown

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sem odio. Proin volutpat tincidunt rutrum. Maecenas ac arcu purus. Cras suscipit posuere metus quis condimentum praesent euismod sem quis

Llista d'enllaços

Subcribe Our Newsletter