Dicipass 4 Youth

2019-1-DE04-KA205-017888

Descripció del projecte

El nostre món està canviant i necessitem adaptar-nos a les noves realitats del coneixement, la societat i l’educació. La tecnologia ha canviat fonamentalment la nostra idea de comunitat i les maneres en les que interactuem entre nosaltres, de manera que la construcció de xarxes individuals per a l’aprenentatge i el suport és més important que mai.

El projecte Erasmus+ “DICIPASS4YOUTH: European Digital Citizenship Pass for Youth Empowerment and Participation” reuneix a socis experimentats d’Alemanya, Grècia, Lituània, Xipre, Bèlgica i Espanya per a repensar la manera en la que aprenem, treballem i connectem.

Objectius del projecte

 • Augmentar la capacitat dels treballadors socials per utilitzar recursos innovadors en la promoció de la competència i els valors de la ciutadania digital entre els joves amb menys oportunitats.
 • Augmentar la consciència i enriquiment de les competències dels joves per a tractar qüestions ètiques delicades en la seva vida quotidiana i prendre decisions encertades pel que fa a les seves dades personals, drets, respecte, etc.
 • Augmentar la capacitat dels joves amb menys oportunitats per expressar les seves opinions i participar i tenir accés al món digital amb dignitat i respecte.
 • Donar suport als treballadors socials per a que tinguin una actitud positiva envers la ciutadania digital. Per a promoure el desenvolupament de ciutadans responsables, ètics i globals per un món digitalitzat i connectat en el que vivim.
 • Establir el programa DICIPASS 4 YOUTH i el Codi de Conducta entre les organitzacions juvenils, els treballadors socials i els joves com un acord vinculant.
 • Per provar la idea del PROGRAMA DE REPTE DICIPASS, en el que els joves segueixen diversos reptes per ser premiats amb el DICIPASS4YOUTH BADGE, mostrant l’excel·lència en els valors de la ciutadania digital, el coneixement, les habilitats i la comprensió.
 • Oferir oportunitats per a l’adquisició de competències de ciutadania digital entre els treballadors socials per enfortir els seus perfils i millorar la qualitat de la feina dels joves.

Descripció del projecte

El nostre món està canviant i necessitem adaptar-nos a les noves realitats del coneixement, la societat i l’educació. La tecnologia ha canviat fonamentalment la nostra idea de comunitat i les maneres en les que interactuem entre nosaltres, de manera que la construcció de xarxes individuals per a l’aprenentatge i el suport és més important que mai.

El projecte Erasmus+ “DICIPASS4YOUTH: European Digital Citizenship Pass for Youth Empowerment and Participation” reuneix a socis experimentats d’Alemanya, Grècia, Lituània, Xipre, Bèlgica i Espanya per a repensar la manera en la que aprenem, treballem i connectem.

Objectius del projecte

 • Augmentar la capacitat dels treballadors socials per utilitzar recursos innovadors en la promoció de la competència i els valors de la ciutadania digital entre els joves amb menys oportunitats.
 • Augmentar la consciència i enriquiment de les competències dels joves per a tractar qüestions ètiques delicades en la seva vida quotidiana i prendre decisions encertades pel que fa a les seves dades personals, drets, respecte, etc.
 • Augmentar la capacitat dels joves amb menys oportunitats per expressar les seves opinions i participar i tenir accés al món digital amb dignitat i respecte.
 • Donar suport als treballadors socials per a que tinguin una actitud positiva envers la ciutadania digital. Per a promoure el desenvolupament de ciutadans responsables, ètics i globals per un món digitalitzat i connectat en el que vivim.
 • Establir el programa DICIPASS 4 YOUTH i el Codi de Conducta entre les organitzacions juvenils, els treballadors socials i els joves com un acord vinculant.
 • Per provar la idea del PROGRAMA DE REPTE DICIPASS, en el que els joves segueixen diversos reptes per ser premiats amb el DICIPASS4YOUTH BADGE, mostrant l’excel·lència en els valors de la ciutadania digital, el coneixement, les habilitats i la comprensió.
 • Oferir oportunitats per a l’adquisició de competències de ciutadania digital entre els treballadors socials per enfortir els seus perfils i millorar la qualitat de la feina dels joves.