Digital Youth Work

2018-3-DE04-KA205-017182

Links del projecte

Descripció del projecte

El projecte D@YW és pioner en dissenyar un Kit d’Eines Complet i un Pack de Coneixements per a desenvolupar, implementar i supervisar, diverses estratègies inclusives per promoure un coneixement de possibilitats digitals en el treball juvenil amb l’objectiu de tancar la bretxa digital i promoure la creació d’associacions entre el treball juvenil, les parts interessades, les institucions, el mercat laboral, els actors polítics, els experts en TIC, els proveïdors i les empreses mitjançant: La utilització del temps fora de l’horari laboral d’una manera constructiva per a establir Clubs / Laboratoris DIGITAL @ YOUTHWORK mentre que ofereixen oportunitats d’accés a la participació dels joves amb menys oportunitats, especialment les nenes.

La creació de sinergies entre organitzacions juvenils, les escoles i el món empresarial per a tancar la bretxa d’habilitats per a l’educació i el mercat laboral. La introducció d’insígnies gratuïtes de lliure ús com a mètode per a validar i premiar les habilitats digitals adquirides tant pels joves com pels treballadors juvenils, aconseguint així transferibilitat, credibilitat i transparència. La cooperació transnacional entre empreses per a l’organització de concursos, esdeveniments, mobilitat C1, moviment digital com a part de l’estratègia de la UE El grup objectiu directe son joves (16-22 anys) amb necessitats, especialment les nenes, segons indica el Pla d’Acció Digital 2018, mentre que un grup objectiu indirecte és per als treballadors juvenils, els perfils dels quals es veuran actualitzats i enfortits.

Objectius del projecte

Enfortir els perfils dels treballadors juvenils, així com també, millorar la qualitat del Treball Juvenil a través del desenvolupament d’un Kit d’Eines Complet acompanyat d’un conjunt de nous materials d’ensenyament i aprenentatge per a donar suport a l’adquisició d’habilitats digitals tecnològiques pels joves.

El projecte té com a finalitat l’assoliment de l’objectiu del desenvolupament de capacitats digitals i tecnològiques segons els recents informes de la UE, per exemple, al Pla d’acció digital 2018, Agenda de noves habilitats 2017, Competències clau renovades 2018 com a enfoc per a tancar la bretxa digital amb el treball.

Resultats del projecte

  • Curs de desenvolupament professional d’habilitats digitals.
  • El programa DIGITAL @YOUTHWORK amb la progressió prevista i els indicadors necessaris.
  • També es proposarà un sistema de validació per a fer que les capacitats digitals siguin visibles, transparents i reconegudes.

Descripció del projecte

El projecte D@YW és pioner en dissenyar un Kit d’Eines Complet i un Pack de Coneixements per a desenvolupar, implementar i supervisar, diverses estratègies inclusives per promoure un coneixement de possibilitats digitals en el treball juvenil amb l’objectiu de tancar la bretxa digital i promoure la creació d’associacions entre el treball juvenil, les parts interessades, les institucions, el mercat laboral, els actors polítics, els experts en TIC, els proveïdors i les empreses mitjançant: La utilització del temps fora de l’horari laboral d’una manera constructiva per a establir Clubs / Laboratoris DIGITAL @ YOUTHWORK mentre que ofereixen oportunitats d’accés a la participació dels joves amb menys oportunitats, especialment les nenes.

La creació de sinergies entre organitzacions juvenils, les escoles i el món empresarial per a tancar la bretxa d’habilitats per a l’educació i el mercat laboral. La introducció d’insígnies gratuïtes de lliure ús com a mètode per a validar i premiar les habilitats digitals adquirides tant pels joves com pels treballadors juvenils, aconseguint així transferibilitat, credibilitat i transparència. La cooperació transnacional entre empreses per a l’organització de concursos, esdeveniments, mobilitat C1, moviment digital com a part de l’estratègia de la UE El grup objectiu directe son joves (16-22 anys) amb necessitats, especialment les nenes, segons indica el Pla d’Acció Digital 2018, mentre que un grup objectiu indirecte és per als treballadors juvenils, els perfils dels quals es veuran actualitzats i enfortits.

Objectius del projecte

Enfortir els perfils dels treballadors juvenils, així com també, millorar la qualitat del Treball Juvenil a través del desenvolupament d’un Kit d’Eines Complet acompanyat d’un conjunt de nous materials d’ensenyament i aprenentatge per a donar suport a l’adquisició d’habilitats digitals tecnològiques pels joves.

El projecte té com a finalitat l’assoliment de l’objectiu del desenvolupament de capacitats digitals i tecnològiques segons els recents informes de la UE, per exemple, al Pla d’acció digital 2018, Agenda de noves habilitats 2017, Competències clau renovades 2018 com a enfoc per a tancar la bretxa digital amb el treball.

Resultats del projecte

  • Curs de desenvolupament professional d’habilitats digitals.
  • El programa DIGITAL @YOUTHWORK amb la progressió prevista i els indicadors necessaris.
  • També es proposarà un sistema de validació per a fer que les capacitats digitals siguin visibles, transparents i reconegudes.