Enter

Inici / Projectes

nom llarg

Descripció del projecte

Capacitar als ni-ni per a l’emprenedoria social

El Consorci del projecte ENTER, format per 5 socis de Grècia, Itàlia, Espanya i Bulgària (aquests països van registrar taxes de ninis per sobre de la mitjana de la UE del 16,4%, mentre que les taxes més altes es van registrar a Itàlia i Grècia, 27,8% i 25,1% respectivament), van decidir posar en marxa el projecte ENTER per a reforçar les habilitats digitals i la mentalitat emprenedora social dels joves (20-34 anys) que no tenen ocupació ni estan en educació o formació.

ENTER se centra en la innovació i l’adaptació i anima als joves a provar noves idees en un entorn obert. Les habilitats i tecnologies digitals, com el disseny 3D i la impressió 3D, poden transformar noves idees innovadores en una realitat amb un baix cost i una resposta immediata als reptes i problemes de les comunitats locals. La tecnologia 3DP permet la producció localitzada i descentralitzada de productes personalitzats basats en les necessitats i demandes de les comunitats locals. Aquesta tecnologia pot ajudar les generacions joves a adaptar-se a les noves demandes i prioritats socials mitjançant el desenvolupament de noves habilitats i coneixements tecnològics.

GRUPS DESTINATARIS
– Joves NEET d’entre 18 i 30 anys
– Joves NEET d’entre 18 i 30 anys que sofreixin algun tipus de discapacitat (deficiència visual o auditiva, amputació corporal, persones en l’espectre de l’autisme) fins al punt de poder participar en les formacions
– Joves que vulguin participar activament en iniciatives socials i trobar solucions a problemes crítics de les comunitats locals.

Objectius del projecte

– Desenvolupar habilitats i competències digitals (disseny i impressió en 3D) per als joves ni-ni, amb o sense discapacitat, centrant-se en els reptes als quals s’enfronten la societat i les comunitats locals;
– Desenvolupar habilitats i mentalitat d’emprenedoria social als ni-ni
– El disseny i suport d’un “centre digital social i empresarial”;
– Augmentar l’ocupabilitat dels joves NEET amb o sense discapacitat.

Resultats del projecte

  • Alta i activa participació de tots els destinataris Desenvolupament d’habilitats i millora professional dels joves, principalment en les organitzacions de l’associació
  • Més i millors oportunitats d’aprenentatge per als joves estudiants procedents d’entorns desfavorits
  • Aconseguir una major confiança i consciència empresarial cultural dels ciutadans, així com dels responsables de la presa de decisions, amb la finalitat de prevenir l’exclusió
  • Contribució a la cohesió europea a través de la formació d’associacions europees per a superar les conseqüències de COVID-19
  • Promoure el reconeixement del potencial i els beneficis que el diàleg intersectorial, la cooperació i la creació de xarxes internacionals tenen per a la millora de les pràctiques professionals de les persones i les organitzacions
  • Animar a les institucions i empreses a posar en marxa projectes i activitats similars relacionades amb el tema i promoure els valors de la UE i la cooperació entre institucions de diferents Estats membres de la UE.
Dr. Michael Brown

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sem odio. Proin volutpat tincidunt rutrum. Maecenas ac arcu purus. Cras suscipit posuere metus quis condimentum praesent euismod sem quis

Llista d'enllaços

Subcribe Our Newsletter