Incleusion

2019-1-ES01-KA204-064096

Descripció del projecte

L’associació ERASMUS+ “InclEUsion: Promoting social inclusion of immigrants with disabilities in Europe through improving competences of adult educators” està format per 6 socis amb experiència i coneixements diversos de Xipre, Alemanya, Grècia, Itàlia i Espanya.

Objectius del projecte

 • Fomentar la capacitat dels educadors (educadors d’adults, treballadors socials, personal i voluntaris d’organitzacions civils que treballen amb i per a grups d’adults desafavorits) per reconèixer els casos de doble discriminació mitjançant un enfocament més holístic i integrat de la lluita contra la discriminació.
 • Enfortir les competències professionals dels educadors sobre com reconèixer i portar els casos de doble discriminació en un context educatiu.
 • Promoure la inclusió social dels immigrants amb discapacitat i les condicions de salut a llarg termini mitjançant l’aprenentatge no formal i informal.
 • Enfortir la capacitat i l’habilitat de les organitzacions que ofereixen oportunitats d’aprenentatge als immigrants amb discapacitats mitjançant el desenvolupament d’un enfocament estratègic que capaciti als educadors d’adults per reflectir la dimensió antidiscriminatòria en l’educació d’adults.

Resultats del projecte

 • Base de dades interactiva amb informació sobre la legislació, els drets, els serveis de suport i les organitzacions en cada país associat.
 • Curs de capacitació online per educadors d’adults.
 • Compilació d’estudis de casos de bones pràctiques en matèria d’educació inclusiva i esdeveniments d’intercanvi en cada país.
 • Plataforma interactiva online.

Descripció del projecte

L’associació ERASMUS+ “InclEUsion: Promoting social inclusion of immigrants with disabilities in Europe through improving competences of adult educators” està format per 6 socis amb experiència i coneixements diversos de Xipre, Alemanya, Grècia, Itàlia i Espanya.

Objectius del projecte

 • Fomentar la capacitat dels educadors (educadors d’adults, treballadors socials, personal i voluntaris d’organitzacions civils que treballen amb i per a grups d’adults desafavorits) per reconèixer els casos de doble discriminació mitjançant un enfocament més holístic i integrat de la lluita contra la discriminació.
 • Enfortir les competències professionals dels educadors sobre com reconèixer i portar els casos de doble discriminació en un context educatiu.
 • Promoure la inclusió social dels immigrants amb discapacitat i les condicions de salut a llarg termini mitjançant l’aprenentatge no formal i informal.
 • Enfortir la capacitat i l’habilitat de les organitzacions que ofereixen oportunitats d’aprenentatge als immigrants amb discapacitats mitjançant el desenvolupament d’un enfocament estratègic que capaciti als educadors d’adults per reflectir la dimensió antidiscriminatòria en l’educació d’adults.

Resultats del projecte

 • Base de dades interactiva amb informació sobre la legislació, els drets, els serveis de suport i les organitzacions en cada país associat.
 • Curs de capacitació online per educadors d’adults.
 • Compilació d’estudis de casos de bones pràctiques en matèria d’educació inclusiva i esdeveniments d’intercanvi en cada país.
 • Plataforma interactiva online.