InMOBVet

2019-1-DE02-KA202-006190

Descripció del projecte

A arreu d’Europa hi ha la necessitat per trobar idees innovadores per incloure als joves amb dificultats a l’educació i la formació. La participació en programes de mobilitat internacional és una manera d’incrementat la motivació i la confiança en un mateix.

Objectius del projecte

Donar suport a la participació de joves en risc a mobilitats europees.

Resultats del projecte

  • Una guia per professors i formadors en Formació Professional i formació.
  • Un mòdul de formació en interculturalitat.
  • Una aplicació web que es dirà “Move in Europe”.

Descripció del projecte

A arreu d’Europa hi ha la necessitat per trobar idees innovadores per incloure als joves amb dificultats a l’educació i la formació. La participació en programes de mobilitat internacional és una manera d’incrementat la motivació i la confiança en un mateix.

Objectius del projecte

Donar suport a la participació de joves en risc a mobilitats europees.

Resultats del projecte

  • Una guia per professors i formadors en Formació Professional i formació.
  • Un mòdul de formació en interculturalitat.
  • Una aplicació web que es dirà “Move in Europe”.