Just her

Inici / Projectes

nom llarg

Descripció del projecte

La igualtat de gènere és un dels valors fonamentals de la Unió Europea, que es remunta a 1957 amb la introducció del principi d’igualtat salarial. Malgrat els esforços internacionals, liderats per iniciatives com la Declaració de Pequín, la igualtat de gènere continua sent esquiva, com destaca l’avaluació d’ONU Dones el 2022. La discriminació contra les dones persisteix, agreujada per factors com la raça, la discapacitat i la nacionalitat. Les dones migrants i refugiades, especialment aquelles que fugen de zones de conflicte com Ucraïna, s’enfronten a una discriminació agreujada. Per abordar aquests reptes, el sector educatiu ha de reforçar la seva capacitat per donar suport a les dones migrants i refugiades, fomentant la inclusió i la ciutadania activa. Els projectes han de prioritzar eines innovadores i formació per a educadors, juntament amb promoure la consciència intercultural. Comprendre la marginació històrica de les dones és crucial per avançar en la igualtat de gènere, així com el desenvolupament de materials didàctics inclusius que aprofitin el poder del storytelling per a la inclusió social. A més, és imperatiu millorar la capacitat dels proveïdors d’educació per servir com a catalitzadors del canvi dins de les seves comunitats.

Objectius del projecte

L’objectiu general d’aquest projecte és recolzar els educadors que treballen amb dones de contextos desfavorits, especialment dones migrants i refugiades, per involucrar-les en el procés d’aprenentatge i millorar les seves habilitats lingüístiques i participació cívica, així com la seva sensació d’inclusió.
Els objectius específics del projecte són:
1. Millorar les competències professionals dels educadors per treballar amb dones i ajudar-les a estar més incloses a la societat, inspirant-les amb històries d’altres dones i utilitzant mètodes de storytelling apropiats.
2. Augmentar la capacitat dels educadors d’adults per ensenyar idiomes a dones migrants i refugiades proporcionant-los materials didàctics efectius.
3. Promoure la inclusió de dones migrants i refugiades en l’educació per a adults mitjançant una millor oferta d’aprenentatge a mida.
4. Sensibilitzar sobre la necessitat de millorar el sentiment de pertinença i inclusió de les dones migrants i refugiades en les seves societats d’acollida i millorar la comprensió de les arrels històriques de la discriminació i la desigualtat.
5. Crear sinergies entre actors rellevants en els camps educatiu i cultural i altres entitats que treballen amb dones.

Resultats del projecte

• Marc conceptual que descriu el concepte, la història i la rellevància de les dones desconegudes i invisibles a Europa, amb èmfasi en les dones migrants i refugiades;
• Manual per a educadors, centrat en com aplicar el storytelling per a una millor comprensió dels valors comuns de la UE i per promoure la participació activa de les dones migrants i refugiades en l’aprenentatge permanent;
• 35 històries sobre “dones desconegudes i invisibles” recopilades, digitalitzades i adaptades;
• 15 unitats didàctiques en idiomes dels socis i 6 en anglès, basades en les històries recopilades;
• Curs en línia per a educadors d’adults.

Dr. Michael Brown

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sem odio. Proin volutpat tincidunt rutrum. Maecenas ac arcu purus. Cras suscipit posuere metus quis condimentum praesent euismod sem quis

Llista d'enllaços

Subcribe Our Newsletter