Motivate Youth

2018 - 2 - IT03- KA205 - 014235

Descripció del projecte

Europa ha estat sempre pionera en idees innovadores. “Si escollim el camí de la innovació… hem de fixar-nos en la gent, els llocs i els procesos” (European Political Strategy Centre Strategic Notes,2017).

Fixant-nos en la gent, hem de tenir en compte que cada persona hauria de tenir millors oportunitats i rebre ajuda i suport en situacions difícils o d’exclusió social Aquesta, es una estratègia en la que tots hi guanyem, ja que promou el desenvolupament personal i professional de cada individu i, a la vegada, fa que el conjunt de la societat prosperi.

En aquest context, es d’una importància vital incrementar les oportunitats d’aprenentatge per a adults poc qualificats, especialment aquells que pertanyen a grups vulnerables, como ara els joves o persones amb necessitats especials, ja que son els que pateixen una major estigmatització i exclusió del sector de la població considerat ‘treballador’.

El desenvolupament d’habilitats i competències millorarà el seu nivell i qualitat de vida així com les oportunitats per a ser inclòs a la societat. El projecte Count Me In està adreçat a tractar aquesta problemàtica a través d’uns objectius clars i concrets.

Objectius del projecte

 • Donar suport al desenvolupament d’una oferta d’aprenentatge de qualitat en el camp de l’educació d’adults centrant-se en els resultats i la responsabilitat i autonomia de l’alumne
 • Promoure l’ús de la tecnologia en els processos de participació educativa i civil
 • Proporcionar a totes les parts interessades (estudiants adults, centres educatius, organitzacions civils, responsables de la presa de decisions …) accés a eines d’ensenyament / aprenentatge innovadores a través de la plataforma SMART
 • Fomentar la cooperació internacional de les organitzacions actives en el camp de l’educació d’adults i la participació civil, centrant-se en la inclusió activa dels [b]joves[/b] i les [b]persones amb necessitats especials.

Resultats del projecte

 • Disseny d’una plataforma SMART, un recurs educatiu online; Disseny i implementació d’una formació i d’un curs online per a educadors d’adults per tal de millorar les seves competències digitals i professionals.
 • Disseny d’un curs online i organització de programes pilot als països socis dirigits a joves i persones amb necessitats especials per millorar les seves habilitats digitals i alfabetització cívica per poder fer canvis ‘SMART.
 • Millorar l’atractiu i l’accés a noves trajectòries professionals en el camp de les tecnologies digitals i el desenvolupament comunitari sostenible per als grups desfavorits.

Descripció del projecte

Europa ha estat sempre pionera en idees innovadores. “Si escollim el camí de la innovació… hem de fixar-nos en la gent, els llocs i els procesos” (European Political Strategy Centre Strategic Notes,2017).

Fixant-nos en la gent, hem de tenir en compte que cada persona hauria de tenir millors oportunitats i rebre ajuda i suport en situacions difícils o d’exclusió social Aquesta, es una estratègia en la que tots hi guanyem, ja que promou el desenvolupament personal i professional de cada individu i, a la vegada, fa que el conjunt de la societat prosperi.

En aquest context, es d’una importància vital incrementar les oportunitats d’aprenentatge per a adults poc qualificats, especialment aquells que pertanyen a grups vulnerables, como ara els joves o persones amb necessitats especials, ja que son els que pateixen una major estigmatització i exclusió del sector de la població considerat ‘treballador’.

El desenvolupament d’habilitats i competències millorarà el seu nivell i qualitat de vida així com les oportunitats per a ser inclòs a la societat. El projecte Count Me In està adreçat a tractar aquesta problemàtica a través d’uns objectius clars i concrets.

Objectius del projecte

 • Donar suport al desenvolupament d’una oferta d’aprenentatge de qualitat en el camp de l’educació d’adults centrant-se en els resultats i la responsabilitat i autonomia de l’alumne
 • Promoure l’ús de la tecnologia en els processos de participació educativa i civil
 • Proporcionar a totes les parts interessades (estudiants adults, centres educatius, organitzacions civils, responsables de la presa de decisions …) accés a eines d’ensenyament / aprenentatge innovadores a través de la plataforma SMART
 • Fomentar la cooperació internacional de les organitzacions actives en el camp de l’educació d’adults i la participació civil, centrant-se en la inclusió activa dels [b]joves[/b] i les [b]persones amb necessitats especials.

Resultats del projecte

 • Disseny d’una plataforma SMART, un recurs educatiu online; Disseny i implementació d’una formació i d’un curs online per a educadors d’adults per tal de millorar les seves competències digitals i professionals.
 • Disseny d’un curs online i organització de programes pilot als països socis dirigits a joves i persones amb necessitats especials per millorar les seves habilitats digitals i alfabetització cívica per poder fer canvis ‘SMART.
 • Millorar l’atractiu i l’accés a noves trajectòries professionals en el camp de les tecnologies digitals i el desenvolupament comunitari sostenible per als grups desfavorits.