Ready Teddy, Go!

Inici / Projectes

nom llarg

Descripció del projecte

El projecte Ready Teddy Go!, se centra en els alumnes amb necessitats educatives especials que acostumen a ser exclosos de les classes de l’escola tradicional i enviats a classes especials dins de la mateixa escola o a una escola específica. Quan són grans, són discriminats en la majoria d’aspectes de la vida. A la societat, no tenen tants amics ni tantes oportunitats de fer-ne, i a la seva vida professional no tenen tantes oportunitats com a l’educació.

Per contrarestar els riscos que aquesta discriminació pot comportar, el projecte pretén desenvolupar aquestes habilitats clau i augmentar els coneixements mitjançant un enfocament innovador. Per això, crearà un avatar TEDDY equipat amb un sistema multimodal que respon a les necessitats d’aprenentatge i ensenyament diagnosticades dels joves estudiants amb necessitats educatives especials. Ajudarà a desplegar les seves habilitats i a potenciar les seves qualitats.

Objectius del projecte

Promoure la inclusió i la diversitat en tots els àmbits de l’educació
Tractar la transformació digital desenvolupant la preparació digital, una major adaptabilitat i capacitat, i als estudiants amb NEE com a professors/educadors
Potenciar les habilitats socials/cíviques i d’alfabetització digital dels estudiants amb NEE.

Resultats del projecte

E-Compendi: una llista de solucions i pràctiques existents utilitzades amb els països socis que tenen com a objectiu promoure les competències clau dels alumnes amb NEE.
Curs de formació online per a professors/educadors amb NEE que resumeixi les conclusions extretes de les pràctiques de l’(e-)compendi i inclou directrius/consells pels pares.
TEDDY Avatar: una aplicació destinada a fomentar el creixement de les competències socials, cíviques i digitals dels alumnes amb NEE de 9 a 14 anys. Les característiques específiques de l’eina relacionades amb les necessitats de suport diagnosticades poden ser codificades per un professor. Se centra en el desenvolupament social i la comunicació.
Plataforma electrònica: proporciona materials d’aprenentatge i ensenyament, eines, mètodes, metodologies i recopilació de tots els resultats del projecte i altres recursos, com un espai interactiu perquè els usuaris comparteixin comentaris, experiències i bones pràctiques.

Dr. Michael Brown

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sem odio. Proin volutpat tincidunt rutrum. Maecenas ac arcu purus. Cras suscipit posuere metus quis condimentum praesent euismod sem quis

Llista d'enllaços

Subcribe Our Newsletter