School Adaptability

Inici / Projectes

nom llarg

Descripció del projecte

El projecte SCHOOL-ADAPT respon a les prioritats d’Europa 2020 en l’esfera de l’educació, la formació, la joventut i l’abandonament escolar prematur en el context de la globalització i la integració en el mercat laboral. Amb l’augment de la migració cap a la UE, ja culturalment diversa, i dins d’ella, es necessiten encara més esforços en el sistema educatiu per respondre a les necessitats dels alumnes d’origen immigrant i preparar a les escoles, els mestres i els pares per la creixent diversitat a les aules d’avui en dia.

Objectius del projecte

Fomentar l’adaptabilitat dels nens en edat escolar (de 6 a 14 anys per a potenciar el seus potencial d’aprenentatge i complir els requisits del sistema educatiu en un entorn desconegut.

Ajudar els nens joves d’origen immigrant dels països dels socis a integrar-se correctament en el sistema educatiu del país d’acollida, i per tant, en al societat.

Contribuir a millorar el rendiment escolar general i el benestar dels alumnes immigrants.

Preparar als educadors i professors de primària i secundària de primer cicle per que treballin amb alumnes immigrants.

Abordar els desavantatges educatius i l’abandonament escolar prematur, donant als pares immigrants l’oportunitat de recolzar als seus fills en l’aprenentatge en els països dels projectes..

Reduir l’aïllament social i els obstacles per la plena integració dels nens immigrants.

Resultats del projecte

Model de treball amb alumnes que tornen de l’estranger al sistema educatiu nadiu.

Model de treball amb alumnes estrangers que venen a un nou país (adaptació de l’alumne estranger

Kit d’eines de formació – Adaptació de l’alumne. El propòsit d’aquest producte intel·lectual es transferir els models de treball amb els alumnes que tornen (IO1) i els que venen de l’estranger (IO2) a la formació personalitzada dels professors. Serà un programa de desenvolupament personal per a tutors, educadors, professors /futurs professors per creat un entorn d’aprenentatge productiu i inclusió en una aula diversa.

Perspectives canviants: curs d’aprenentatge electrònic per a professors (e-learning). Una plataforma d’aprenentatge online amb 5 cursos per a que els professors de secundaria adquireixin els coneixements i desenvolupin les aptituds necessàries per que les seves aules siguin entorns d’aprenentatge eficaces per a tots els alumnes.

M-Learning: (Aprenentatge electrònic mòbil) pels pares. El propòsit d’aquest producte intel·lectual es recolzar als nens en el procés de canvi de l’escola, l’adaptació al nou sistema educatiu i als nous companys, amb un idima i una cultura diferents.

Dr. Michael Brown

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sem odio. Proin volutpat tincidunt rutrum. Maecenas ac arcu purus. Cras suscipit posuere metus quis condimentum praesent euismod sem quis

Llista d'enllaços

Subcribe Our Newsletter