School Adaptability

2020-1-PL01-KA201-082096

Descripció del projecte

El projecte SCHOOL-ADAPT respon a les prioritats d’Europa 2020 en l’esfera de l’educació, la formació, la joventut i l’abandonament escolar prematur en el context de la globalització i la integració en el mercat laboral.

Amb l’augment de la migració cap a la UE, ja culturalment diversa, i dins d’ella, es necessiten encara més esforços en el sistema educatiu per respondre a les necessitats dels alumnes d’origen immigrant i preparar a les escoles, els mestres i els pares per la creixent diversitat a les aules d’avui en dia.

Objectius del projecte

 • Fomentar l’adaptabilitat dels nens en edat escolar (de 6 a 14 anys per a potenciar el seus potencial d’aprenentatge i complir els requisits del sistema educatiu en un entorn desconegut.
 • Ajudar els nens joves d’origen immigrant dels països dels socis a integrar-se correctament en el sistema educatiu del país d’acollida, i per tant, en al societat.
 • Contribuir a millorar el rendiment escolar general i el benestar dels alumnes immigrants. Preparar als educadors i professors de primària i secundària de primer cicle per que treballin amb alumnes immigrants.
 • Abordar els desavantatges educatius i l’abandonament escolar prematur, donant als pares immigrants l’oportunitat de recolzar als seus fills en l’aprenentatge en els països dels projectes..
 • Reduir l’aïllament social i els obstacles per la plena integració dels nens immigrants.

Resultats del projecte

 • Model de treball amb alumnes que tornen de l’estranger al sistema educatiu nadiu.
 • Model de treball amb alumnes estrangers que venen a un nou país (adaptació de l’alumne estranger.
 • Kit d’eines de formació – Adaptació de l’alumne. El propòsit d’aquest producte intel·lectual es transferir els models de treball amb els alumnes que tornen (IO1) i els que venen de l’estranger (IO2) a la formació personalitzada dels professors. Serà un programa de desenvolupament personal per a tutors, educadors, professors /futurs professors per creat un entorn d’aprenentatge productiu i inclusió en una aula diversa.
 • Perspectives canviants: curs d’aprenentatge electrònic per a professors (e-learning). Una plataforma d’aprenentatge online amb 5 cursos per a que els professors de secundaria adquireixin els coneixements i desenvolupin les aptituds necessàries per que les seves aules siguin entorns d’aprenentatge eficaces per a tots els alumnes.
 • M-Learning: (Aprenentatge electrònic mòbil) pels pares. El propòsit d’aquest producte intel·lectual es recolzar als nens en el procés de canvi de l’escola, l’adaptació al nou sistema educatiu i als nous companys, amb un idima i una cultura diferents.

Descripció del projecte

El projecte SCHOOL-ADAPT respon a les prioritats d’Europa 2020 en l’esfera de l’educació, la formació, la joventut i l’abandonament escolar prematur en el context de la globalització i la integració en el mercat laboral.

Amb l’augment de la migració cap a la UE, ja culturalment diversa, i dins d’ella, es necessiten encara més esforços en el sistema educatiu per respondre a les necessitats dels alumnes d’origen immigrant i preparar a les escoles, els mestres i els pares per la creixent diversitat a les aules d’avui en dia.

Objectius del projecte

 • Fomentar l’adaptabilitat dels nens en edat escolar (de 6 a 14 anys per a potenciar el seus potencial d’aprenentatge i complir els requisits del sistema educatiu en un entorn desconegut.
 • Ajudar els nens joves d’origen immigrant dels països dels socis a integrar-se correctament en el sistema educatiu del país d’acollida, i per tant, en al societat.
 • Contribuir a millorar el rendiment escolar general i el benestar dels alumnes immigrants. Preparar als educadors i professors de primària i secundària de primer cicle per que treballin amb alumnes immigrants.
 • Abordar els desavantatges educatius i l’abandonament escolar prematur, donant als pares immigrants l’oportunitat de recolzar als seus fills en l’aprenentatge en els països dels projectes..
 • Reduir l’aïllament social i els obstacles per la plena integració dels nens immigrants.

Resultats del projecte

 • Model de treball amb alumnes que tornen de l’estranger al sistema educatiu nadiu.
 • Model de treball amb alumnes estrangers que venen a un nou país (adaptació de l’alumne estranger.
 • Kit d’eines de formació – Adaptació de l’alumne. El propòsit d’aquest producte intel·lectual es transferir els models de treball amb els alumnes que tornen (IO1) i els que venen de l’estranger (IO2) a la formació personalitzada dels professors. Serà un programa de desenvolupament personal per a tutors, educadors, professors /futurs professors per creat un entorn d’aprenentatge productiu i inclusió en una aula diversa.
 • Perspectives canviants: curs d’aprenentatge electrònic per a professors (e-learning). Una plataforma d’aprenentatge online amb 5 cursos per a que els professors de secundaria adquireixin els coneixements i desenvolupin les aptituds necessàries per que les seves aules siguin entorns d’aprenentatge eficaces per a tots els alumnes.
 • M-Learning: (Aprenentatge electrònic mòbil) pels pares. El propòsit d’aquest producte intel·lectual es recolzar als nens en el procés de canvi de l’escola, l’adaptació al nou sistema educatiu i als nous companys, amb un idima i una cultura diferents.