Talent VET

Inici / Projectes

nom llarg

Descripció del projecte

Malgrat la importància de la Formació Professional (FP) per a generar mà d’obra qualificada i de qualitat, molts centres educatius i organitzacions d’FP manquen de la capacitat i les competències per a identificar, retenir i formar als estudiants amb talent. La gestió del talent també és reconeguda per la Unió Europea com a clau per a fer que les empreses de la UE siguin “més competitives a través del talent i la innovació”. El repte de l’entorn educatiu i empresarial, que canvia ràpidament, és desenvolupar una metodologia sistematitzada per a identificar i educar als estudiants amb talent i formar als professors, formadors, mentors i experts perquè siguin capaços d’enfrontar-se a diversos aspectes dels reptes de la gestió del talent en l’educació i la formació professional i entorn d’ella.

Objectius del projecte

– Explorar la situació i les principals metodologies d’identificació i gestió del talent en l’educació professional i intercanviar bones pràctiques i idees sobre la gestió del talent en general i específicament en la EFP.
– Facilitar la creació d’una xarxa a Europa entorn de la vinculació de la gestió del talent i l’educació i formació professional
– Obtenir una visió general de les polítiques i pràctiques de gestió del talent als països associats
– Observar les pràctiques de reclutament, selecció, formació, etc. dels mentors, amb especial atenció als estudiants amb talent.
– Explorar maneres de fer costat als talents amb antecedents desfavorits
– Formular recomanacions sobre la identificació i gestió de talents en les pràctiques amb el resultat de desenvolupar una part del “segell d’excel·lència en talent” al costat del certificat de mobilitat Europass.

Resultats del projecte

– Informes dels països sobre les polítiques de gestió del talent, els seus antecedents jurídics i polítics en general i en relació amb l’FP. Una recopilació comparativa dels informes amb conclusions (a nivell de país)
– Un intercanvi de bones pràctiques sobre la gestió del talent en l’FP. (nivell d’institució)
– Una recomanació per a una part addicional opcional que complementi el certificat de mobilitat Europass amb un “segell d’excel·lència en talent”.

Dr. Michael Brown

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sem odio. Proin volutpat tincidunt rutrum. Maecenas ac arcu purus. Cras suscipit posuere metus quis condimentum praesent euismod sem quis

Llista d'enllaços

Subcribe Our Newsletter