Team Of Art

2020-1-PL01-KA201-082096

Descripció del projecte

L’accessibilitat als llocs públics fa que els visitants discapacitats se sentin més inclosos. Pot aconseguir-se mitjançant l’adaptació dels edificis o la seva digitalització. Gràcies al COVID19, aquestes mesures s’han accelerat o modificat, molts museus han creat recorreguts i exposicions digitals per que els visitants puguin accedir des de les seves cases.

El projecte se centra en les persones poc qualificades o amb necessitats especials i pretén apropar-los-hi el patrimoni de la UE proposant-los-hi una experimentació narrativa i visual de l’art i barrejada amb l’adquisició de coneixements bàsics. El projecte d’Erasmus+ “Team of Art” desenvoluparà el “Museu Digital Europeu” que serà accessible als estudiants que mai han tingut contacte amb la cultura clàssica europea, tindrà exposicions virtuals, 120 obres d’art animades i un glossari de paraules clau d’art, amb vídeos de llenguatge de signes. Els associats també elaboraran materials de capacitació destinats als professionals (educadors, formadors i mediadors).

Resultats del projecte

  • Dossiers pedagògics i fitxes pràctiques
  • Una guia pedagògica per l’aplicació

Descripció del projecte

L’accessibilitat als llocs públics fa que els visitants discapacitats se sentin més inclosos. Pot aconseguir-se mitjançant l’adaptació dels edificis o la seva digitalització. Gràcies al COVID19, aquestes mesures s’han accelerat o modificat, molts museus han creat recorreguts i exposicions digitals per que els visitants puguin accedir des de les seves cases.

El projecte se centra en les persones poc qualificades o amb necessitats especials i pretén apropar-los-hi el patrimoni de la UE proposant-los-hi una experimentació narrativa i visual de l’art i barrejada amb l’adquisició de coneixements bàsics. El projecte d’Erasmus+ “Team of Art” desenvoluparà el “Museu Digital Europeu” que serà accessible als estudiants que mai han tingut contacte amb la cultura clàssica europea, tindrà exposicions virtuals, 120 obres d’art animades i un glossari de paraules clau d’art, amb vídeos de llenguatge de signes. Els associats també elaboraran materials de capacitació destinats als professionals (educadors, formadors i mediadors).

Resultats del projecte

  • Dossiers pedagògics i fitxes pràctiques
  • Una guia pedagògica per l’aplicació