Think Twice

2020-1-DE02-KA202-007458

Descripció del projecte

La necessitat de sostenibilitat ecològica és un problema comú en tots els països europeus, pel que la gestió de projectes ecològics és extremadament rellevant per a totes les organitzacions basades en projectes.

Un enfocament comú desenvolupat per una varietat d’organitzacions representades en l’associació, incloses ONG, organitzacions sense ànim de lucre, proveïdors d’FP, empreses privades, una universitat i una càmera de comerç, millorarà l’adaptabilitat i la transferibilitat dels resultats.

El projecte va dirigit a gestors de projectes amb poca experiència, o amb, que treballen o volen treballar en projectes finançats amb fons europeus. Són una part integral de totes les organitzacions associades, de tal forma que totes els organitzacions involucrades poden implementar provar els resultats del projecte directament per elles mateixes.

No obstant l’objectiu és desenvolupar resultats que siguin flexibles i fàcilment adaptables a diferents contextos i per tant accessibles, informatius i beneficiosos per tot tipus d’organitzacions basades en projectes, proveïdors d’FP i empreses. L’impacte desitjat és desenvolupar eines sostenibles i transferibles per fer la gestió de projectes en general sigui més ecològicament sostenible.

Objectius del projecte

  • Millorar la sostenibilitat ecològica en els projectes finançats per la Unió Europea.
  • Augmentar la conscienciació sobre les avantatges de la gestió ecològica de projectes i establir exemples de bones pràctiques.

Resultats del projecte

  • Antologia de bones pràctiques en la gestió de projectes ecològicament sostenibles que senyala formes ecològicament sostenibles en tot tipus d’activitats de gestió de projectes.
  • Una prova de tanteig de la pràctica actual que porta a un itinerari d’aprenentatge personalitzat, on els gestors del projecte podran provar quan de verda és la gestió del seu projecte i ampliar els seus coneixements, habilitats i competències seguint un camí d’aprenentatge interactiu individual, basat en la pràctica.

Descripció del projecte

La necessitat de sostenibilitat ecològica és un problema comú en tots els països europeus, pel que la gestió de projectes ecològics és extremadament rellevant per a totes les organitzacions basades en projectes.

Un enfocament comú desenvolupat per una varietat d’organitzacions representades en l’associació, incloses ONG, organitzacions sense ànim de lucre, proveïdors d’FP, empreses privades, una universitat i una càmera de comerç, millorarà l’adaptabilitat i la transferibilitat dels resultats.

El projecte va dirigit a gestors de projectes amb poca experiència, o amb, que treballen o volen treballar en projectes finançats amb fons europeus. Són una part integral de totes les organitzacions associades, de tal forma que totes els organitzacions involucrades poden implementar provar els resultats del projecte directament per elles mateixes.

No obstant l’objectiu és desenvolupar resultats que siguin flexibles i fàcilment adaptables a diferents contextos i per tant accessibles, informatius i beneficiosos per tot tipus d’organitzacions basades en projectes, proveïdors d’FP i empreses. L’impacte desitjat és desenvolupar eines sostenibles i transferibles per fer la gestió de projectes en general sigui més ecològicament sostenible.

Objectius del projecte

  • Millorar la sostenibilitat ecològica en els projectes finançats per la Unió Europea.
  • Augmentar la conscienciació sobre les avantatges de la gestió ecològica de projectes i establir exemples de bones pràctiques.

Resultats del projecte

  • Antologia de bones pràctiques en la gestió de projectes ecològicament sostenibles que senyala formes ecològicament sostenibles en tot tipus d’activitats de gestió de projectes.
  • Una prova de tanteig de la pràctica actual que porta a un itinerari d’aprenentatge personalitzat, on els gestors del projecte podran provar quan de verda és la gestió del seu projecte i ampliar els seus coneixements, habilitats i competències seguint un camí d’aprenentatge interactiu individual, basat en la pràctica.