TuDOrs

2020-1-SI01-KA204-075938

Descripció del projecte

El projecte d’Erasmus+ TuDOrs, que va començar l’octubre de 2020, i tindrà una durada de 16 mesos, pretén millorar les competències de professors en llengües estrangeres per ensenyar a persones amb problemes d’aprenentatge. Els principals beneficiaris són els professors i educadors de llengües estrangeres i els proveïdors de cursos d’idiomes estrangers per a adults.

També es beneficiaran adults amb dificultats d’aprenentatge i les institucions que treballen amb elles. A llarg termini es crearà un programa d’intervenció comú a nivell europeu perquè els professors de llengües estrangeres puguin fer front a dificultats d’aprenentatge.

Objectius del projecte

  • Augmentar la conscienciació i la millora de les competències de professors i educadors de llengües estrangeres, amb problemes d’aprenentatge.

Resultats del projecte

  • Conjunt de practiques i eines innovadores existents per ensenyar llengües estrangeres a persones amb problemes d’aprenentatge.
  • Curs de formació online.
  • Eina d’autoavaluació per a professors/educadors de llengües estrangeres.

Descripció del projecte

El projecte d’Erasmus+ TuDOrs, que va començar l’octubre de 2020, i tindrà una durada de 16 mesos, pretén millorar les competències de professors en llengües estrangeres per ensenyar a persones amb problemes d’aprenentatge. Els principals beneficiaris són els professors i educadors de llengües estrangeres i els proveïdors de cursos d’idiomes estrangers per a adults.

També es beneficiaran adults amb dificultats d’aprenentatge i les institucions que treballen amb elles. A llarg termini es crearà un programa d’intervenció comú a nivell europeu perquè els professors de llengües estrangeres puguin fer front a dificultats d’aprenentatge.

Objectius del projecte

  • Augmentar la conscienciació i la millora de les competències de professors i educadors de llengües estrangeres, amb problemes d’aprenentatge.

Resultats del projecte

  • Conjunt de practiques i eines innovadores existents per ensenyar llengües estrangeres a persones amb problemes d’aprenentatge.
  • Curs de formació online.
  • Eina d’autoavaluació per a professors/educadors de llengües estrangeres.