Young Interpreters

Inici / Projectes

nom llarg

Descripció del projecte

Les últimes onades migratòries a Europa han creat un problema important, en particular per les escoles, que tenen la responsabilitat tant d’integrar als alumnes emigrants com de garantir la seva educació. Moltes escoles s’enfronten al repte d’integrar als alumnes que acaben d’arribar i, en particular, de col·laborar amb les comunitats locals si l’idioma constitueix una barrera. Aquest projecte té com a objectiu superar aquests problemes mitjançant la formació d’un equip de “joves intèrprets” en el sector de l’ensenyament primari per a que utilitzin els seus idiomes en l’entorn escolar “oficial”. El projecte es centra en donar suport a una transferència de bones pràctiques per elaborar un model de com aprofitar les aptituds bilingües i multilingües dels alumnes joves del sector de l’ensenyament primari per a: – Elaborar un marc de desafiaments per portar a terme un pla de “joves intèrprets” – Crear un sistema de reconeixement de les seves habilitats – Donar suport a la inclusió i el desenvolupament lingüístic dels emigrants que acaben d’arribar – Donar suport a la inclusió de les famílies en l’educació dels seus fills

Objectius del projecte

Identificar fins a 20 necessitats de comunicació prioritàries per als alumnes immigrants que acaben d’arribar i els seus pares

Crear un conjunt de materials de formació per donar suport al pla de “joves intèrprets”

Crear un sistema d’acreditació de badges per reconèixer l’acompliment dels “desafiaments”

Reclutar 120 joves intèrprets en 5 països en un màxim de 10 idiomes

Pilotar, provar, avaluar i perfeccionar la capacitació i l’acreditació en 2 escoles de cada un dels 5 països

Identificar i utilitzar eines per avaluar l’impacte, incloent dades i feedback d’estudiants, professors i pares

Crear un conjunt d’estudis de casos de cada país

Difondre àmpliament els resultats i crear una xarxa d’organismes interessats

Resultats del projecte

Un informe sobre les 20 necessitats prioritàries dels alumnes immigrants de nou ingrés en el context de la seva escola i país d’acolliment
Un model d’esquema de treball basat en aquestes necessitats en termes de reptes, que estarà a tres nivells de complexitat i insígnies
Un model d’acreditació de tres nivells en forma d’insígnies que premia la consecució dels reptes
Un conjunt de mòduls de formació per a professors i personal no docent que treballa amb els joves intèrprets com a assessors recolzats per un manual en línia
Un conjunt de casos pràctics que demostren el programa en acció en cadascun dels 5 països

Dr. Michael Brown

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sem odio. Proin volutpat tincidunt rutrum. Maecenas ac arcu purus. Cras suscipit posuere metus quis condimentum praesent euismod sem quis

Llista d'enllaços

Subcribe Our Newsletter