YSEP

Inici / Projectes

nom llarg

Descripció del projecte

A la UE-28 del 2018, hi havia una mitjana de 3,4 milions d’aturats d’entre 15 i 24 anys i 22,4 milions de persones d’aquest grup d’edat en el mercat laboral, segons l’Enquesta de la Força Laboral de la UE. Això dona una taxa de desocupació juvenil del 15,2%. Quan estimem les estadístiques singulars de cadascun dels països membres del consorci del projecte YSEP publicat al setembre de 2019 a Statista, trobem que la taxa d’atur juvenil a Grècia és del 33%, Espanya del 32,2%, Itàlia del 27,1% i França del 19,2%
Davant d’aquesta situació, estàvem convençuts que l’economia social podria ser una manera d’anar més lluny i resoldre part del problema de la desocupació juvenil, perquè combina la creació d’ocupació i la sostenibilitat econòmica amb una preocupació per l’equitat, la diversitat i els objectius mediambientals. De fet, nosaltres, el principi fonamental per a aconseguir la cohesió social és el reconeixement del veritable poder de la comunitat juvenil. Per això, els joves han de basar-se en les iniciatives d’emprenedoria social existents a Europa que han demostrat que els recursos existents en les seves comunitats locals poden transformar-se en solucions socials innovadores per a abordar els reptes de l’ocupació juvenil.

Objectius del projecte

1. Promoure una comprensió comuna de l’àmbit de l’emprenedoria social mitjançant l’exploració de diferents conceptes, formats i models d’emprenedoria social (empreses socials, cooperatives, economia social vs economia solidària, etc.).
2. Facilitar la transferència de bones pràctiques i idees de les empreses socials, enfortir l’esperit comunitari i augmentar la motivació dels joves per participar en la societat mitjançant la creació d’un conjunt d’iniciatives locals d’emprenedoria social existents a cada país.
3. Ajudar els joves amb diferents situacions a aprendre com poden detectar necessitats locals i utilitzar el seu patrimoni cultural i ambiental per llançar una iniciativa social, mitjançant la creació d’una metodologia de formació europea per a joves, mòduls i formació, materials d’aprenentatge i posar-los a disposició en forma de recursos educatius oberts.
4. Desenvolupar les habilitats emprenedores dels joves per identificar recursos i oportunitats de negoci dins de la comunitat local i millorar el patrimoni cultural, les habilitats socials i ambientals, així com les habilitats bàsiques i transversals, el llenguatge i les habilitats numèriques.
5. Compartir les millors pràctiques i idees sobre iniciatives d’economia social a les comunitats.

Resultats del projecte

Un blog i punt de contacte entre iniciatives empresarials socials locals/regionals de cada país soci.
Un glossari amb definicions de conceptes relacionats amb l’emprenedoria social.
Una col·lecció d’iniciatives d’emprenedoria social d’èxit de tots els països socis.
Una base de dades de recursos educatius oberts (REO) i materials d’aprenentatge/ formació/ avaluació

Dr. Michael Brown

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sem odio. Proin volutpat tincidunt rutrum. Maecenas ac arcu purus. Cras suscipit posuere metus quis condimentum praesent euismod sem quis

Llista d'enllaços

Subcribe Our Newsletter