EU GREEN

Inici / Projectes

nom llarg

Descripció del projecte

EU GREEN pretén millorar la participació juvenil a través de la creació d’horts urbans comunitaris con un enfoco intergeneracional. Per a això, es dissenyaran recursos formatius i un curs per a treballadors juvenils i, posteriorment, s’organitzaran grups de treball nacionals que crearan aquests espais i activitats de difusió i conscienciació sobre el tema. Així, es millorarà el compromís i implicació comunitaris i ho treballo juvenil en general.

Objectius del projecte

O1. Crear espais compartits on joves i adults majors puguin col·laborar, compartir coneixements i entaular relacions significatives a través de l’experiència de conrear junts un hort urbà.
O2. Fomentar el compromís comunitari i la interacció social entre joves afavorint un aprenentatge mutu, el sentiment de pertinença, i el respecte per igual a tots els ciutadans.
O3. Promoure hàbits saludables i el benestar de tots els participants proporcionant-los un entorn segur en què poder estar en contacte amb la naturalesa i entre si.
O4. Educar als participants sobre els beneficis de l’agricultura sostenible i capacitar-los perquè prenguin decisions més saludables per a si mateixos i per a la seva comunitat.
O5. Proporcionar als treballadors juvenils les eines, estratègies i coneixements necessaris per a poder debatre de qüestions mediambientals amb els joves.
O6. Donar peu a l’intercanvi i transferència de coneixements entre països de la UE i posar en marxa una xarxa europea d’horts urbans on es desenvolupi el diàleg, la cooperació i l’intercanvi d’idees sobre participació ciutadana i temes de sostenibilitat ambiental.

Resultats del projecte

-Més espais compartits on joves i majors puguin ser partícips d’activitats comunitàries i més
conscienciació sobre la importància d’aquests
-Millorar la salut mental i el benestar de joves i majors gràcies a la participació comunitària i la creació d’espais
segurs
-Més i millor oferta formativa sobre els beneficis de l’agricultura sostenible i mediambientalment respectuosa
-Provisió de més i millor oferta formativa per a treballadors juvenils

Dr. Michael Brown

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sem odio. Proin volutpat tincidunt rutrum. Maecenas ac arcu purus. Cras suscipit posuere metus quis condimentum praesent euismod sem quis

Subcribe Our Newsletter