Reset and Restart

2020-1-UK01-KA204-079193

Descripció del projecte

La COVID-19 es preveu que deixarà uns 20 milions de casos i unes 500.000 morts, la ja declarada pandèmia ha generat una crisi laboral a arreu del món. Sent les persones amb baixos ingressos, els refugiats i immigrants, les persones de zones desfavorables, els discapacitats, les dones vulnerables i els joves a l’atur els col·lectius més afectats.

Avui en dia la UE, especialment Itàlia i Espanya, estan lluitant no només amb les crisis econòmiques, si no també amb una crisi social. La vida no serà com abans, i trobant-se en una situació de canvi continu, hem de reajustar i reiniciar les nostres vides i carreres.

Objectius del projecte

Proporcionar recolzament psicològic i orientació professional en el procés de la contractació laboral, i per tant el projecte es dirigeix directament als educadors d’adults, psicòlegs i mentors socials.

Resultats del projecte

  • Plans de formació adaptats al perfil professional comú dels educadors d’adults (TOT) en matèria d’orientació psicològica sobre el canvi de carrera.
  • Currículum de cursos online que ajudi a desenvolupar les habilitats de resolució lògiques i pràctiques. Aquest curs en línia estarà disponible en 5 idiomes.
  • Desenvolupar les competències i habilitats de 110 professionals de l’educació d’adults per convertir-se en consellers vocacionals utilitzant la formació de personal a curt termini i les mobilitats mixtes dels alumnes.
  • La eina “Orientació online en el canvi de carrera”, disponible en 5 idiomes diferents Augment de la capacitat institucional de 5 organitzacions en 5 països.

Descripció del projecte

La COVID-19 es preveu que deixarà uns 20 milions de casos i unes 500.000 morts, la ja declarada pandèmia ha generat una crisi laboral a arreu del món. Sent les persones amb baixos ingressos, els refugiats i immigrants, les persones de zones desfavorables, els discapacitats, les dones vulnerables i els joves a l’atur els col·lectius més afectats.

Avui en dia la UE, especialment Itàlia i Espanya, estan lluitant no només amb les crisis econòmiques, si no també amb una crisi social. La vida no serà com abans, i trobant-se en una situació de canvi continu, hem de reajustar i reiniciar les nostres vides i carreres.

Objectius del projecte

Proporcionar recolzament psicològic i orientació professional en el procés de la contractació laboral, i per tant el projecte es dirigeix directament als educadors d’adults, psicòlegs i mentors socials.

Resultats del projecte

  • Plans de formació adaptats al perfil professional comú dels educadors d’adults (TOT) en matèria d’orientació psicològica sobre el canvi de carrera.
  • Currículum de cursos online que ajudi a desenvolupar les habilitats de resolució lògiques i pràctiques. Aquest curs en línia estarà disponible en 5 idiomes.
  • Desenvolupar les competències i habilitats de 110 professionals de l’educació d’adults per convertir-se en consellers vocacionals utilitzant la formació de personal a curt termini i les mobilitats mixtes dels alumnes.
  • La eina “Orientació online en el canvi de carrera”, disponible en 5 idiomes diferents Augment de la capacitat institucional de 5 organitzacions en 5 països.