Take Action

Inici / Projectes

nom llarg

Descripció del projecte

El projecte “TAKE ACTION – Educació ciutadana per a un futur inclusiu i sostenible” té per objecte augmentar les competències socials i cíviques dels joves europeus mitjançant la transferència i l’adaptació d’una metodologia d’aprenentatge eficaç, a més de la millora de les capacitats de les institucions d’ensenyament per a proporcionar als seus estudiants eines i coneixements que fomentin la seva participació activa en la societat.

En el projecte participen diferents tipus d’organitzacions com a associacions, proveïdors d’educació privada, universitats i escoles secundàries per a adaptar i desenvolupar un pla d’estudis d’ensenyament basat en el pla d’estudis “Action Civics” creat per Generation Citizens, una organització amb seu als Estats Units.

Es desenvoluparà un curs d’aprenentatge electrònic dirigit als professors per a permetre la transferibilitat del pla d’estudis. El curs estarà disponible gratuïtament en el lloc web del projecte i en els llocs web de cada organització associada, per a permetre a qualsevol professor, educador, organització o institució amb l’objectiu de maximitzar la difusió del pla d’estudis.

L’aplicació experimental i les activitats d’avaluació previstes en el projecte tindran per objectiu elaborar un informe, que inclourà dades detallades sobre les repercussions del pla d’estudis en els estudiants participants i recomanacions per als encarregats de la formulació de polítiques, les institucions públiques i les autoritats per a la inclusió del pla d’estudis de TAKE ACTION en els plans d’estudis de les escoles secundàries i en els plans d’estudis de formació de docents.

Objectius del projecte

No deixar ningú enrere” és l’aspiració central que subratlla l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible adoptats el 2015. El desenvolupament sostenible és un tema que preocupa a tothom, però els joves juguen un paper únic i important en el camí cap a una societat sostenible, tant com a agents de canvi com a titulars de drets en el procés de canvi.

Resultats del projecte

Curriculum que promou el compromís cívic a llarg termini i construeix habilitats de col·laboració, comunicació i pensament crític que els estudiants necessitaran al llarg de la seva vida.
Curs d’aprenentatge electrònic dirigit als professors per a permetre la transferibilitat del pla d’estudis.

Dr. Michael Brown

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sem odio. Proin volutpat tincidunt rutrum. Maecenas ac arcu purus. Cras suscipit posuere metus quis condimentum praesent euismod sem quis

Llista d'enllaços

Subcribe Our Newsletter