Excellence in Math

Inici / Projectes

nom llarg

Descripció del projecte

E=MD^2: Excellence in Math Education through (e-) Debate and Diversity.

El projecte E= MD ^2 té com a objectiu millorar les habilitats matemàtiques dels joves estudiants, creant al mateix temps una aula inclusiva. A través de les diferents maneres d’ensenyar matemàtiques, es pretén augmentar la motivació dels estudiants que sovint creuen que aquesta assignatura és difícil i allunyada de la vida quotidiana. Una de les activitats que es fomenta és el debat electrònic, en el qual els alumnes poden opinar sobre el que han d’aprendre.

En aquest projecte es pensa en la inclusió, i en particular en les discapacitats mentals com la discalcúlia (una discapacitat que afecta directament al camp de les matemàtiques) es tenen en consideració a l’hora de generar els materials que s’utilitzaran. Per millorar les habilitats tecnològiques, es duen a terme algunes activitats a internet al camp d’STEAM per animar els alumnes a desenvolupar les seves competències digitals.

GRUPS DESTINATARIS
Estudiants i professors de secundària
Professionals i professors d’FP STEAM
Municipis, mitjans de comunicació, responsables polítics

Objectius del projecte

Buscar l’excel·lència a les matemàtiques i la motivació per la inclusió

Millorar el rendiment dels alumnes amb discapacitat

Elevar el perfil dels professors de matemàtiques compartint el coneixement sobre les matemàtiques i les aules inclusives

Resultats del projecte

Anàlisi de la metodologia d’ensenyament de les matemàtiques i selecció de bones pràctiques

Desenvolupament del nou mètode d’ensenyament E=MD2 i de la plataforma interactiva e- MATH DEBATE

Desenvolupament de cursos de formació per a professors per la utilització del mètode E=MD^2, com a nou mètode per augmentar la motivació per l’aprenentatge de les matemàtiques i la plataforma e- MATHDEBATE

Dr. Michael Brown

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sem odio. Proin volutpat tincidunt rutrum. Maecenas ac arcu purus. Cras suscipit posuere metus quis condimentum praesent euismod sem quis

Llista d'enllaços

Subcribe Our Newsletter